събота, 9 юни 2012 г.

Sea bed
name/име                              : Sea bed / Морско дъно
size/размер                           : 110/100
art technique/арт техника  : silk painting/коприна
period/период                       :
cycle/цикъл                          :  coming soon

неделя, 3 юни 2012 г.

Цикъл картини "Reflections/Отражения"name/име                              : Reflection I / Отражение I
size/размер                           : 24,5/19,5 without a frame 
art technique/арт техника  : oil painting/маслени бои
period/период                      :
cycle/цикъл                         :  Reflections / Отражения