петък, 18 май 2012 г.

Back yardname/име                              : Back yard / Заден двор
size/размер                           : 66.5/42
art technique/арт техника  : silk painting/коприна
period/период                      :
cycle/цикъл                         :  Commin soon

Няма коментари: